CLICK A LETTER ON THE LOGO, USE KEYBOARD SHORTCUTS OR SCROLL
DOWN TO NAVIGATE THROUGH TITLES.
----------------------------------------------------
İŞLERİ İNCELEMEK İÇİN SOLDAKİ LOGODAKİ BİR HARFE TIKLAYIN,
KLAVYE KISA YOLLARINI KULLANIN YA DA ALABİLDİĞİNE SCROLL.

 

New (N)

2016
Movie poster
Film afişi

This is my first movie poster. 'Albüm' is Mehmet Can Mertoğlu’s first feature film, which had its debut at La Semaine de la Critique, parallel to the Cannes Film Festival 2016.

--------------------------

'Albüm', Mehmet Can Mertoğlu'nun ilk uzun metrajlı filmi. Bu da benim yaptığım ilk film afişi. Film ilk kez 2016 Cannes Film Festivali'nde Eleştirmenler Haftası'nda gösterildi.

 

Comics (C)

2015
Comics
Çizgi öykü

A two-page piece about Narmanlı Han, one of the oldest buildings on İstiklal street. The story begins with the construction of the complex as a Russian consulate in the late 1800's and fades out as evictions threaten the cultural heritage. In colloboration with Elif İnce.

---------------------------------------------------------

Elif İnce'nin yazıp benim çizdiğim iki sayfalık Narmanlı Han öyküsü. Anlatım binanın 1800'lerin ilk yarısında Rus Konsolosluğu olarak inşa edilmesinden başlayıp günümüzdeki boşaltma ve yıkım sürecine kadar geliyor.

2009
Graphic Novel
Grafik Roman

Istanbul Zombie 2066 is a collective graphic novel by Mery Cuesta and a group of Turkish artists including Göksu Gül, Tan Cemal Genç, Emir Yardımcı, Ceren Oykut and me. The book is published in Barcelona And Istanbul in two languages, currently available in these bookstores.

---------------------------------------------

İsponyol-Türk ortak yapımı İstanbul Zombi 2066 Mery Cuesta’nın yazıp çizdiği ve 5 yerli çizerin katkıda bulunduğu bir bilimkurgu çizgiromanı. Kitap iki dilde yayınlandı. İstanbul’da Robinson Crusoe ve Gon kitabevlerinde bulunabilir.

World Map

This map is in the beginning of the book, showing the world in the year 2066 with previsions about pop culture and varied social or politic issues.

---------------------------------------------------------------------------

Açılışta yer alan bu haritada kitabın geçtiği 2066’daki dünya tasavvuru ile çeşitli sosyal ve politik konulardaki öngörüler yer alıyor.

Distorted Concert

The distorted concert scene from the eye of protagonist Maria Sweetheart; music, smoke and stoned with pixels.

---------------------------------------------------------------------------

Kitabın başkahramanı Maria Sweetheart’ın gözünden İstanbul’daki yeraltı konseri; müzik, duman ve piksel kafası.

Zombi Muren

...The Giant Zeki Müren rises from the grave with the zombi army and chases the people to the waters of Goldenhorn...

---------------------------------------------------------------------------

...Dev Zeki Müren mezarından dirilir ve zombi ordusuyla milleti Haliç’ten denize döker...

2006 - ...
Political Comics
Politik Köşe


I draw Her Şey Olur on a weekly basis in PENGUEN. The phrase “her şey olur” means somewhat like “anything goes.”

The brief purpose of the work is to illustrate common incidents from the world, particularly from Turkey while associating them in an unusual way, combining several scenes in a single panel. Inspired by maps, diagrams and panoromic images, the graphic storytelling sometimes appears to be sequential and sometimes totally mixed-up. Hot political topics such as police brutality, climate change, internet censorship, Gezi Protests and Syrian Civil War have been the subjects of my comics for the last 9 years.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Her Şey Olur, PENGUEN'de haftalık olarak yayınlanan, Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri alışılmadık bir şekilde bir araya getirerek resimlediğim köşemin adı.

Köşe, güncel olayları çoğunlukla içinde olduğum jenerasyonun aşina olduğu temalar üzerinden anlatıyor. Bazen sırayla, bazen de karışık düzen içinde okunan fakat tek bir panel olarak tasarlanmış, harita ve şema gibi bilgi veren grafiklerden esinlenen anlatım dili sürekli değişirken, sıradanlaşan politik ve toplumsal gelişmelere yeni ve eğlenceli bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.


'Hooop, there's curfew - noone allowed on the streets!'

---------------------------------------------------------------------------

'Hooop, sokağa çıkma yasağı var!'


The neverending elections, Penguen #656

---------------------------------------------------------------------------

Bitmeyen seçimler, Penguen #656


2014 World Championship for death in Iraq and Syria, Penguen #613

---------------------------------------------------------------------------

Irak ve Suriye Ölüm Kupası, Penguen #613


President Erdoğan's palace with rainbow-striped stairs from PENGUEN #633

---------------------------------------------------------------------------

Erdoğan'ın sarayının gökkuşağı merdivenleri, PENGUEN #633


"Guess who's the president?" from PENGUEN #614

---------------------------------------------------------------------------

"Cumhurbaşkanı kim?", PENGUEN #614


PM Erdoğan's self appointed victory in Gezi Park from PENGUEN #561

---------------------------------------------------------------------------

Gezi Parkı'nı boşaltan Erdoğan'ın kendinden menkul zaferi, PENGUEN #561


My interpretation of posters on AKM building during Gezi protests, PENGUEN #560

---------------------------------------------------------------------------

AKM'nin posterlerle kaplı cephesinin Her Şey Olur'cası, Penguen #560


The conclusion of Turkey Elections 2011, PENGUEN #456

---------------------------------------------------------------------------

2011 Türkiye Genel Seçim sonuçları, PENGUEN #456

 

Exhibit (E)

2016
Exhibition
Sergi

My 3rd solo exhibition focuses on İstanbul and its built environment. The story of a fictional construction company connects the paintings through urbanization in the city.

--------------------------------------------------------------------------

Üçüncü solo sergim İstanbul ve yapılı çevre üzerinde yoğunlaşıyor. Resimleri birbirine bağlayan hikaye hayali bir inşaat firmasının yükselişine paralel olarak şehirdeki değişimi konu ediyor.

LAST DAYS OF
THE GIANT TURTLE
Marker and acrylic on wood
------------

YAŞLI KAPLUMBAĞANIN
SON GÜNLERİ
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
60 cm x 60 cm, 2015

ESTABLISHED 1991
Marker and acrylic on canvas
------------

KURULUŞ 1991
Tuval üzerine akrilik ve marker

------------
100 cm x 150 cm, 2015

ESENYURT CIRCA 2016
Fountain pen on paper
------------

ESENYURT M.S. 2016
Kağıt üzerine dolmakalem

------------
100 cm x 70 cm, 2016

_人人人人人人人人人人人人人人_
> Click image to enlarge <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄

SOLDIERS DEPLOYED IN ESENYURT
Marker and acrylic on canvas
------------

ASKER ESENYURT'A İNDİ
Tuval üzerine akrilik ve marker

------------
100 cm x 100 cm, 2015

2012
Exhibition
Sergi

My second solo show in gallery x-ist includes 10 paintings; this time both on canvas and wood with 3-D surfaces. New works not only bring new tricks, but also –for the first time- interpret daily, semi-autobiographical scenes.

----------------------

x-ist’teki ikinci solo sergim 10 resim içeriyor. Bu sefer 3 boyutlu ahşapların yanı sıra 3 adet de tuval var. Yeni işlerde tanıdık anlatım yeni buluşlarla devam ederken, bir yandan da ilk kez hayata dair, yarı-otobiyografik sahneler yeniden yorumlanıyor.

DEUS EX MACHINA
Marker and acrylic on wood
------------

MAKİNE TANRI
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
90 cm x 60 cm, 2011

NEW EARTH
Marker and acrylic on canvas
------------

YENİ DÜNYA
Tuval üzerine akrilik ve marker

------------
150 cm x 150 cm, 2011

SHAPES OF THINGS TO GO
Marker and acrylic on wood
------------

BERBER
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
60 cm x 75 cm, 2012

VIEW FROM THE BALCONY:
TROUBLE AT SOYAK
Marker and acrylic on wood
------------

BALKONDAN MANZARA:
SOYAK’TA HUZURSUZLUK
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
60 cm x 60 cm, 2011

ARTISTIC TERRITORY
Marker and acrylic on wood
------------

SANATSAL BÖLGE
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
50 cm x 50 cm, 2011

 

Misc. Posters (P)

2014
Event poster
Etkinlik afişi

My second poster for Arkitera's Arkimeet events. Mixing construction craze and trending technologies, my approach to the theme "What's next?” is a funny foresight where street food is 3-D printed as well as construction projects like crowd-funded mosques and flat-for-land housing.

--------------------------

Arkitera’nın Arkimeet’leri için yaptığım poster serisinin ikincisi. “Ya Sonra” konusu etrafında günümüzdeki inşaat çılgınlığı ve kentlerin sonunun belirsizliğini gelecekle ilgili komik öngörülerle anlatmaya çalıştım. Üç boyutlu basılmış kat karşılığı binalar, üç boyutlu basılmış simitler, üç boyutlu basılmaya başlanan ve bir türlü bitmeyen kitlesel fon toplayan camiler…

2013
Event poster
Etkinlik afişi

I was commissioned by Arkitera Arhitecture Center for a poster for Arkimeet'13. As the year's theme "Bypass" suggests, I illustrated a scene about İstanbul’s public transport mess. People trying to find their ways to transfer between systems that doesn’t fully integrate, new models pop-up every day and the construction never ends.

--------------------------

Arkitera Mimarlık Merkezi’nin düzenlediği Arkimeet’13 etkinliği için yaptığım afiş. O yılın teması olarak belirlenen ‘Baypas’ kavramı etrafında İstanbul’da beliren yeni toplu ulaşım modelleri, birbirine eklemlenemeyen sistemler ve hiç bitmeyen inşaatlarıyla transfer merkezlerindeki karmaşıklığı anlattım.

 

Design (D)

2008
Cushion
Yastık

From top to bottom: Cumhur, Mustafa, Durmuş and Şevket, character designs for Take Away İstanbul, a souvenir brand concept.

--------------------------------------------

Yukardan aşağıya: Cumhur, Mustafa, Durmuş and Şevket, hediyelik tasarım ürünleri projesi Take Away İstanbul için karakter tasarımları.


 

Illustration (I)

2006 - ...
Editorial illustration
Dergi illüstrasyonu

A selection of editorial work for Bant Magazine, including illustrations for articles and portraits of artists, musicians and other figures. Bant has always been a great medium for me to make experiments on illustrative styles.

------------------------------------------------------

Bant Dergisi için yaptığım işlerin bir kısmı; sanatçı, yazar ya da yönetmen portreleri ile aylık konulara ve makalelere bağlı illüstrasyonlar. Bant illüstratif deneyler yapmak için her zaman çok önemli bir mecra oldu.

Rioters of London in 2011.

--------------------------------

Londra isyancıları, 2011.

"A NY Moment", clockwise from far right: Allen Ginsberg, Gregory Corso (in cap), the painter Larry Rivers, Jack Kerouac and the musician David Amram.

---------------------------------------------------------------------

“A NY Moment”, sağ alttan başlayarak saat yönüyle: Allen Ginsberg, Gregory Corso (bereli), ressam Larry Rivers, Jack Kerouac ve müzisyen David Amram.

“Arcade Fire”, “Fatih Akın” and “The No-Good Building”, 2007.

---------------------------------------------------------

“Arcade Fire”, “Fatih Akın” ve “Hayırsız Apartımanı”, 2007.

 

Notebooks (B)

Covers and some pages from some of my favorite notebooks.

--------------------

En sevdiğim eskiz ve not defterlerinin kapakları ve içlerinden sayfalar.

 

Links (L)

 

Email (W)


You can contact me from mail(at)cemdinlenmis.com.

----------------------------

Bana mail(at)cemdinlenmis.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Me (M)

Hello, I’m Cem Dinlenmiş. I’m an artist based in İstanbul. I began drawing my political comic series ‘Her Şey Olur’ [Anything Goes] for Penguen Magazine in 2006. Since then I’m working as an illustrator, cartoonist and painter.

I studied graphic design in Marmara University, Faculty of Fine Arts in Istanbul. My first book, a collection of the published Her Şey Olur issues between 2006 and 2010, is designed in the form of graphic almanac. Other volumes have been published annually. In 2015, nearly 500 drawings of Her Şey Olur archive is exhibited in its entirety for the first time in Maxxi Museum in Rome.

x-ist Gallery in İstanbul hosted three solo exhibitions of my paintings. Other work have been displayed in various group exhibitions in Stockholm, Barcelona, Basel, Berlin, Bologna, Rome, Los Angeles, Dubai, Ankara and Istanbul.

For more info, downloadable CV is coming soon. Thanks for visiting!
----------------------------------------------Merhaba, ben Cem Dinlenmiş. 2005’te Penguen Dergisi’nde çizmeye başladım. O zamandan beri karikatürist, illüstratör ve ressam olarak çalışıyorum.

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik okudum. 2016 - 2010 arasında çizdiğim Her Şey Olur köşelerinden oluşan ilk kitabım Can Yayınları tarafından yayınlandı. Diğer kitaplar ilerleyen yıllarda yıllık olarak basıldı. 2015’te Her Şey Olur arşivinden 500’e yakın köşe ilk kez toplu olarak Roma’daki Maxxi müzesinde sergilendi.

Resimlerimi gösterdiğim üç kişisel sergiye Galeri x-ist ev sahipliği yaptı. Onlar dışında dünyanın çeşitli yerlerinde grup sergilerine katıldım.

Daha fazla bilgi için indirilebilen CV yakında geliyor. Uğradığınız için çok teşekkürler!

 

Interviews (R)


Burcu Karakaş, Journo 25.05.16

Emma Harper, Cornucopia Magazine 23.02.16

Kaelen Wilson-Goldie, Artforum (Review) 04.07.15

Roberta Scorranese, Corriere della Serra 15.01.15

Burak Kuru, Hürriyet 29.12.14

Ceren Bulut, Slanted (Feature) 01.10.14

Göksel Durutuna, ntvmsnbc 27.04.12

Kaan Sezyum, Radikal 09.06.07

 

Shop (S)


The shop section is under construction.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henüz siteden shop olayını başlatamadım.

©2004-2016.
Cem Dinlenmiş.
All rights reserved.

Thanks to: Fırat Can Başarır, Yekta Gürel, Okay Karadayılar, Mehmet Yalıman, Can Dinlenmiş, Hürcan Emre Yılmazer and Ali Taptık for their help on my website.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sitemin gerçekleşmesindeki yardımları için Fırat Can Başarır, Yekta Gürel, Okay Karadayılar, Mehmet Yalıman, Can Dinlenmiş, Hürcan Emre Yılmazer ve Ali Taptık'a teşekkürler.

TOP / YUKARI